Fomu ya Maoni


   | 
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania  
 
  • Mwl. Julius K. Nyerere
  • Mh. Amani Abeid Karume
Mwanzo Wananchi

Serikali ya Tanzania ilifafanua upya dhima na kazi zake, katika kuimarisha utoaji wa huduma kwa umma kwa tija na kwa ufanisi. Pata taarifa za kina katika sehemu hii, kuhusu ufikishaji kwa urahisi wa huduma  zinazofanya kazi na zenye zana za  kutosha  kwenye huduma ya jamii kama vile Kilimo, Elimu, Ajira, Afya, Maji, Sheria na Utaratibu, Kodi, Utalii ni sharti la msingi katika kuimarisha ubora wa maisha na kaitka kuhimiza ustawi wa wananchi wa Tanzania wanaoishi nchini.

Chanzo: Kamati ya Taarifa za Tovuti Kuu ya Serikali, Taarifa hizi Zilirekebishwa : 2015-10-01 06:46:46

Click here to subscribe this page
Subscribe new content on this page