Fomu ya Maoni


   | 
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania  
 
  • Mwl. Julius K. Nyerere
  • Mh. Amani Abeid Karume
Nifanyeje
Soma zaidi » ...
DIRECTORY
Soma zaidi »...
Mwanzo Mpangilio Orodha Wizara, Idara na WakalaMamlaka Mamlaka ya Usimamizi na Udhibiti wa Sekta ya Hifadhi ya Jamii
LOGO
Mawasiliano

Anuani ya Makazi:

ALFA House

Kitalu Na. 25 

Barabara ya Bagamoyo

Dar es Salaam

,

Anuani ya Posta:
P.O. Box 31846,
Dar es Salaam, Fiji

Namba ya simu: +255 22 276 1683
                  +255 22 276 1684
Faksi:           (+255) 22 276 1681,

Barua pepe: info@ssra.go.tz

Tovuti: http://www.ssra.go.tz/

Ramani: Bofya hapa kuangalia

Inafunguka...

Ofisi zihusianazo
Mamlaka ya Majisafi na Majitaka Tabora Mamlaka ya Majisafi na Majitaka Sumbawaga Mamlaka ya Majisafi na Majitaka Dodoma
Mamlaka ya Mapato Tanzania Mamlaka ya Usimamizi wa Mawasiliano Mamlaka ya Usimamizi wa Bima Tanzania
Mamlaka ya Viwanja vya Ndege Tanzania Mamlaka ya Usafiri wa Anga Mamlaka ya Usimamizi na Udhibiti wa Sekta ya Hifadhi ya Jamii
Mamlaka ya Uzalishaji na Usafirishaji Nchi za Nje Mamlaka ya Soko la Mitaji na Dhamana - Tanzania Mamlaka ya Usafiri wa Nchi Kavu na Majini
Mamlaka ya Uthibiti wa Nishati na Maji Mamlaka ya Chakula na Dawa Hifadhi za Wanyama za Taifa
Mamlaka ya Vitambulisho vya Taifa Mamlaka ya Mafunzo na Elimu ya Ufundi Stadi Mamlaka ya Elimu Tanzania
Mamlaka ya Uendelezaji wa Biashara Tanzania Mamlaka ya Usimamizi wa Ununuzi wa Umma Mamlaka ya Bandari Tanzania
Mamlaka ya Reli Tanzania na Zambia Mamlaka ya Hifadhi ya Ngorongoro Mamlaka ya Majisafi na Majitaka Arusha
Mamlaka ya Majisafi na Majitaka Bukoba Mamlaka ya Majisafi na Majitaka Babati Mamlaka ya Majisafi na Majitaka Iringa
Mamlaka ya Maji Dar es Salaam Mamlaka ya Majisafi na Majitaka Kigoma Mamlaka ya Majisafi na Majitaka Lindi
Mamlaka ya Usalama na Afya Kazini Mamlaka ya Majisafi na Majitaka Mbeya Mamlaka ya Majisafi na Usafi wa Mazingira Morogoro
Mamlaka ya Majisafi na Majitaka Moshi Mamlaka ya Majisafi naMajitaka Mtwara Mamlaka ya Majisafi na Usafi wa Mazingira Musoma
Mamlaka ya Majisafi na Majitaka Mwanza Mamlaka ya Majisafi na Majitaka Kahama/Shinyanga Mamlaka ya Majisafi na Majitaka Singida
Mamlaka ya Majisafi na Majitaka Songea Mamlaka ya Majisafi na Majitaka Tanga
Click here to subscribe this page
Subscribe new content on this page