Fomu ya Maoni


   | 
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania  
 
  • Mwl. Julius K. Nyerere
  • Mh. Amani Abeid Karume
Nifanyeje
Soma zaidi » ...
Mwanzo Fomu
Chagua kutokana na nyaraka zilizotolewa na Taasisi za Serikali zikiwemo, Wizara, Idara, Wakala, Mikoa, Majiji, Manispaa, Miji na Wilaya

Ofisi ya Serikali:  
Maneno muhimu :

No Ofisi ya Serikali
Jina la Fomu
Namba ya Fomu
Faili / Anuani Miliki
21 Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Fomu ya Kitambulisho cha Mwandishi wa Habari wa ndani ya Nchi 1 61.7 KB
22 Wizara ya Ndani fomu ya ukaguzi wa majengo 2 159.6 KB
23 Wakala ya Ukaguzi wa Madini Tanzania Mkataba/Kuwasilisha Ssampuli TLF1/LPR- 02 Rev 01 90.5 KB
24 Mfuko wa Pensheni wa Watumishi wa Umma Fomu ya Usajili Na.1 1 312.7 KB
25 Wizara ya Ndani maombi ya cheti cha zimamoto 2 111.6 KB
26 Wizara ya Mambo ya nje na Ushirikiano wa Kimataifa Fomu ya ukaguzi wa magari 09 365.3 KB
27 Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi ARDHI INSTITUTE MOROGORO 396.6 KB
28 Bodi ya Mikopo kwa Wanafunzi wa Elimu ya Juu RATIBA YA UREJESHAJI MKOPO KWA MWEZI 03 6.3 KB
29 Bodi ya Mikopo kwa Wanafunzi wa Elimu ya Juu Fomu ya Maelezo ya urejeshaji wa mkopo 02 68.6 KB
30 Bodi ya Mikopo kwa Wanafunzi wa Elimu ya Juu Fomu ya Mwajiri Mpya 01 65.1 KB
31 Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi Fomu ya Mkopo wa Nyumba - 355.3 KB
32 Tume Utumishi wa Umma CEOrt - PS Integrity Pledge II-2 50 a4 II-2 50 a4 273.5 KB
33 Tume Utumishi wa Umma AHADI ZA UADILIFU-VIONGOZI - 213.9 KB
34 Ofisi ya Rais - Utumishi wa Umma Ahadi za Maadili II II 216.2 KB
35 Wakala ya Usajili wa Biashara na Utoaji Leseni AHADI SEKTA BINAFSI 50 A4 272.6 KB
36 Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi Maombi kwa Ajili ya Usajili na Leseni ya Walimu RT.4 55.5 KB
37 Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi Maombi ya Leseni na Usajili Kwaajili ya Shule/Taasisi ya Kidini RS.9 35.5 KB
38 Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi Maombi ya Kutaka Kuwa Meneja wa Shule RS.7 32.5 KB
39 Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi Maombi kwa Ajili ya Usajili wa Shule Zisizo za Serikali RS 8 42.5 KB
40 Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi Maombi ya Kutaka Kuwa Mwenye Shule RS.6 37.5 KB
Click here to subscribe this page
Subscribe new content on this page