Fomu ya Maoni


   | 
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania  
 
  • Mwl. Julius K. Nyerere
  • Mh. Amani Abeid Karume
Nifanyeje
Soma zaidi » ...
DIRECTORY
Soma zaidi »...
Mwanzo Mpangilio Orodha Wizara, Idara na WakalaMamlaka Mamlaka ya Majisafi na Majitaka Tabora
Mawasiliano

Anuani ya Makazi:

TUWASA

Mkabala Ofisi za NMB

Barabara ya Ujiji

,

Anuani ya Posta:
P.O Box 147,
Tabora

Namba ya simu: +255 26 6363/2604319
                  +255 26 2605179
Faksi:           +255 26 2604593,

Barua pepe: tuwasa@yahoo.com

Ramani: Bofya hapa kuangalia

Inafunguka...

Ofisi zihusianazo
Mamlaka ya Majisafi na Majitaka Tabora Mamlaka ya Majisafi na Majitaka Sumbawaga Mamlaka ya Maji Safi na Usafi wa Mazingira Mbeya
Mamlaka ya Majisafi na Majitaka Dodoma Mamlaka ya Mapato Tanzania Mamlaka ya Usimamizi wa Mawasiliano
Mamlaka ya Usimamizi wa Bima Tanzania Mamlaka ya Viwanja vya Ndege Tanzania Mamlaka ya Usafiri wa Anga
Mamlaka ya Usimamizi na Udhibiti wa Sekta ya Hifadhi ya Jamii Mamlaka ya Uzalishaji na Usafirishaji Nchi za Nje Mamlaka ya Soko la Mitaji na Dhamana - Tanzania
Mamlaka ya Usafiri wa Nchi Kavu na Majini Mamlaka ya Uthibiti wa Nishati na Maji Hifadhi za Wanyama za Taifa
Mamlaka ya Chakula na Dawa Mamlaka ya Vitambulisho vya Taifa Mamlaka ya Mafunzo na Elimu ya Ufundi Stadi
Mamlaka ya Elimu Tanzania Mamlaka ya Uendelezaji wa Biashara Tanzania Mamlaka ya Usimamizi wa Ununuzi wa Umma
Mamlaka ya Bandari Tanzania Mamlaka ya Reli Tanzania na Zambia Mamlaka ya Hifadhi ya Ngorongoro
Mamlaka ya Majisafi na Majitaka Arusha Mamlaka ya Majisafi na Majitaka Bukoba Mamlaka ya Majisafi na Majitaka Babati
Mamlaka ya Majisafi na Majitaka Iringa Mamlaka ya Maji Dar es Salaam Mamlaka ya Majisafi na Majitaka Kigoma
Mamlaka ya Majisafi na Majitaka Lindi Mamlaka ya Usalama na Afya Kazini Mamlaka ya Majisafi na Majitaka Mbeya
Mamlaka ya Majisafi na Usafi wa Mazingira Morogoro Mamlaka ya Majisafi na Majitaka Moshi Mamlaka ya Majisafi naMajitaka Mtwara
Mamlaka ya Majisafi na Usafi wa Mazingira Musoma Mamlaka ya Majisafi na Majitaka Mwanza Mamlaka ya Majisafi na Majitaka Kahama/Shinyanga
Mamlaka ya Majisafi na Majitaka Singida Mamlaka ya Majisafi na Majitaka Songea Mamlaka ya Majisafi na Majitaka Tanga
Click here to subscribe this page
Subscribe new content on this page