Visitors Feedback Form


   | 
United Republic of Tanzania  
 
  • Mwl. Julius K. Nyerere
  • Sheikh Abeid Amani Karume
How Do I
Read More » ...
 
 
Home HOW DO I Apply
GOVERNMENT OFFICE RESPONSIBLE
Ministry of Lands, Housing and Human Settlement Development

RATING
Usefulness
()
Ease of Access
()
 

Kabla ya usajili, mwombaji lazima apate kibali cha uhamisho wa Haki Miliki kutoka kwa kamishna wa ardhi au afisa Ardhi mteule wa manispaa husika.

 Masharti ya kupata kibali cha Kamishna au afisa ardhi mteule

(a)Awe na Hati miliki

(b)Hati za uhamisho zenye picha ya muuzaji na mnunuzi (Transfer Deed)

(c)Hati ya mauziano yenye picha ya muuzaji na mnunuzi (Sale Agreement)

(d)Nakala halisi ya cheti cha usajili wa kampuni kama mnunuzi ni kampuni

(e)Taarifa ya uhamisho kwa Kamishna wa Ardhi (Land Form No.30)

(f)Risiti za malipo ya kodi ya ardhi

(g)Risiti za malipo ya ushuru na ada ya usajili

(h)Taarifa ya uthamini

(i)Uthibitisho wa uraia

 Utaratibu

Wasilisha taarifa zote hapo juu kwa Kamishna wa Ardhi, au Afisa ardhi mteule kwa ajili ya kupatiwa Cheti cha kibali cha uhamisho wa milki (Form No.33).  Baada ya kupata kibali cha uhamishaji, peleka nyaraka zote hapo juu ofisi ya TRA kwa ajili ya kupatiwa  Cheti cha malipo ya kodi ya mapato (Capital Gain Tax Clearence Certificate)

Zingatia

Kama nyaraka zote zimekamilika na ziko sahihi, hakikisha unazipeleka katika ofisi ya msajili wa hati kwa ajili ya usajili kama kiwanja husika kilikuwa na Hati miliki. Endapo hati miliki ilikuwa bado haijaandaliwa, peleka taarifa zote hapo juu ofisi ya Halmashauri husika kwa ajili ya kuandaliwa hati miliki

Source: Government Portal Content Team, Last Reviewed on: 29-10-2018
 
Click here to subscribe this page
Subscribe new content on this page