Fomu ya Maoni


   | 
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania  
 
Nifanyeje
Soma zaidi » ...
Mwanzo Nyaraka
Chagua kutokana na nyaraka zilizotolewa na Taasisi za Serikali zikiwemo, Wizara, Idara, Wakala, Mikoa, Majiji, Manispaa, Miji na Wilaya

Ofisi ya Serikali:  
Aina ya Nyaraka  
Maneno muhimu :

No Ofisi ya Serikali Aina ya Nyaraka
Jina la Nyaraka
Mwaka
Faili / Anuani Miliki
21 Wakala ya Usafiri wa Mwendo Kasi Dar es Salaam Miongozo Barabara ya Msimbazi kutotumika 0000 66.7 KB
22 Chuo Kikuu cha Dar es Salaam Miundo Environmental And Social Management Framework 2015 2.3 MB
23 Mamlaka ya Chakula na Dawa Taarifa Taarifa ya Miaka Kumi ya Mafanikio ya TFDA (2003 - 2013) 2013 8.5 MB
24 Mamlaka ya Chakula na Dawa Miongozo Mwongozo wa Usajili wa Maduka ya Dawa Muhimu za Mifugo 2015 9.7 MB
25 Mamlaka ya Chakula na Dawa Miongozo Mwongozo wa Uwasilishaji Nyaraka za Utangazaji wa Bidhaa za Vipodozi 2009 11.6 MB
26 Mamlaka ya Chakula na Dawa Miongozo Mwongozo wa Uteketezaji Salama wa Bidhaa za Dawa na Vipodozi Visivyofaa kwa Matumizi 2009 200.5 KB
27 Mamlaka ya Chakula na Dawa Miongozo Mwongozo wa Usajili wa Dawa za Asili 2014 362.1 KB
28 Mamlaka ya Chakula na Dawa Miongozo Mwongozo wa Usajili wa Maeneo na Vibali vya Biashara ya Bidhaa za Dawa 2008 274.4 KB
29 Mamlaka ya Chakula na Dawa Miongozo Mwongozo wa Usajili wa dawa za Miti Shamba 2004 178.7 KB
30 Wizara ya Kilimo, Chakula na Ushirika Taarifa Matarajio katika uwekezaji chini ya SAGCOT 2012 1.3 MB
31 Mamlaka ya Chakula na Dawa Miongozo Mwongozo wa Ufuatiliaji na Utoaji Taarifa za Madhara Yatokanayo na Dawa 2006 8.0 MB
32 Mamlaka ya Chakula na Dawa Miongozo Mwongozo wa Uingizaji Nchini au Usafirishaji Nje ya Nchi Bidhaa za Dawa na Mali Ghafi 2011 202.3 KB
33 Wizara ya Ushirikiano wa Afrika Mashariki Taarifa Ripoti ya Vikwazo visivyo kuwa vya Kiforodha 2014 8.1 MB
34 Wizara ya Mambo ya nje na Ushirikiano wa Kimataifa Bajeti Hotuba ya Bajeti 2015 1.1 MB
35 Mamlaka ya Chakula na Dawa Miongozo Mwongozo wa Uingizaji Nchini au Usafirishaji Nje ya Nchi Bidhaa za Vyakula 2011 453.5 KB
36 Wizara ya Ushirikiano wa Afrika Mashariki Miongozo Mfumo wa Kuelekea Himaya Moja ya Umoja wa Forodha 2013 3.6 MB
37 Mamlaka ya Chakula na Dawa Miongozo Mwongozo wa Utunzaji Dawa za Kufubaza Makali ya UKIMWI 2005 5.5 MB
38 Mamlaka ya Chakula na Dawa Miongozo Mwongozo wa Usambazaji Bora wa Vifaa Tiba 2011 6.9 MB
39 Mamlaka ya Chakula na Dawa Miongozo Mwongozo wa Uwasilishaji Nyaraka za Usajili wa Vifaa Tiba 2009 453.1 KB
40 Wizara ya Ushirikiano wa Afrika Mashariki Taarifa Makubaliano ya Eneo Huru la Utatu wa Kibiashara 2015 176.1 KB

Click here to subscribe this page
Subscribe new content on this page