Uwekezaji

Kwa nini Uwekeze Tanzania

Tanzania ni miongoni mwa nchi 10 za Afrika zinazokua kwa kasi kiuchumi. Kwa miaka 10 iliyopita, uchumi wa nchi ulikua kwa wastani wa asilimia 7. Mnamo Julai 2020, Tanzania ilipandishwa rasmi na kuwa nchi ya uchumi wa kipato cha mwanzo cha kati na Benki ya Dunia. Mafanikio haya yanaweza kuhusishwa na utulivu wa kisiasa na kiuchumi, sera nzuri na zinazotabirika pamoja na amani na utulivu.

Tanzania inatoa fursa nyingi sana katika sekta zote; hata hivyo, Serikali inaweka kipaumbele katika sekta muhimu kama vile Kilimo, Madini, Utalii, Viwanda, Usindikaji wa Kilimo, Dawa, Majengo na Mifugo na Uvuvi.

Serikali ya awamu ya 6 chini ya Mh. Rais Samia Suluhu Hassan imedhamiria na kujitoa kuifungua nchi katika uchumi wa dunia kupitia kuboresha mazingira ya uwekezaji, uendelezaji wa miundombinu mikubwa ili kuharakisha mtiririko mzuri wa Uwekezaji wa Moja kwa Moja wa Nje (FDIs) na Uwekezaji wa moja kwa moja wa Ndani (DDI) kwa jamii na ustawi wa uchumi wa Watanzania.

Serikali imekuwa ikifanya mageuzi makubwa ya kisheria na kikanuni katika azma ya kuifanya Tanzania kuwa miongoni mwa maeneo bora ya uwekezaji barani humo. Marekebisho haya, ambayo, yanajumuisha katika bodi zote, ni pamoja na utaratibu wa kodi, otomatiki utaratibu na michakato ya uwekezaji ya moja kwa moja, kuoanisha taasisi, sheria za ardhi pamoja na kufungua vikwazo vinavyozuia ukuaji wa biashara.

Ifikapo mwaka 2022, vijiji vyote nchini Tanzania vitakuwa na huduma ya umeme. Hii itawahakikishia wawekezaji kuanzisha biashara zao katika pembe yoyote ya nchi. Ujenzi wa Bwawa la Umeme la Nyerere (Hydro Electric Dam) lenye thamani ya Dola za Marekani bilioni 3 lenye uwezo wa kuzalisha zaidi ya megawati 2,000 pia litawahakikishia wawekezaji upatikanaji wa umeme wa bei nafuu na wa uhakika.

Ujenzi wa reli mpya ya kisasa ya Standard Gauge (SGR) inayotumia umeme kutoka Bandari ya Dar es Salaam inayounganisha Uganda, Rwanda, Burundi na DRC ni mabadiliko makubwa ambayo yanatarajiwa kuboresha zaidi ufanisi na kupunguza gharama za usafirishaji wa mizigo kwa asilimia 40%.

Kama mwanachama wa Eneo la Biashara Huria Barani Afrika (AfCFTA), tunaamini kuwa kwa mifumo bora ya usafiri, umeme wa uhakika na wa bei nafuu pamoja na udhibiti rafiki, Tanzania inatoa fursa nzuri zaidi kwa wawekezaji kufanya vyema.

Huduma Pamoja

Cheti cha Motisha, Huduma kwa Mwekezaji, Usajili wa Kampuni, Namba ya Mlipa Kodi, Kodi ya Ongezeko la Thamani, Leseni ya, Biashara, Kibali cha Kazi, Hati ya Ukaazi, Cheti cha tathimini ya Mazingira, Upatikanaji wa Ardhi, Usajili wa Vifaa Tiba na Dawa Baridi Cheti cha Usalama na Afya Mahali pa Kazi na Huduma ya Maombi ya Umeme.

Fursa za Uwekezaji

Viwanda, Kilimo, Sekta ya Utalii, Eneo la Uwekezaji, Madawa, Mafuta ya Kula, Pamba na Nguo, Mifugo, Uvuvi, Madini, Nishati, Mafuta na Gesi, Maendeleo ya Majengo, Mawasiliano ya Simu, Fedha na Utangazaji.

Uhusiano wa Kimataifa

Kwa kusonga mbele, Serikali ya awamu ya 6,  imeweka jitihada zaidi na msukumo katika kurejesha na kuhuisha/kuendeleza  mahusiano ya kinchi na nchi, kikanda na jumuiya ya kimataifa, hii inahusisha pia vyombo vya udhamini uwekezaji ( investment guarantee) na utatuzi wa migogoro. Tuna imani kwamba ili tufike mbali lazima twende pamoja.

Mazingira ya Biashara

Kwa sasa tunachukua hatua kubwa za kimageuzi katika Sheria na uendeshaji ili kuifanya Tanzania moja ya sehemu sahihi kuwekeza kwenye kanda ( Regional investment destination).

Mageuzi haya ambayo yanahusisha maeneno mbali mbali yakiwemo mfumo wa kodi, kuunganisha mifumo na kuondokana na utumizi wa makaratasi (systems automation), kuunganisha Taasisi, Sheria za Ardhi ili kuondoa vikwazo vya kukuza biashara nchini.

Mazingira ya Biashara

Hadi  mwaka 2022, Nchi nzima itakuwa imefikiwa na nishati ya umeme. Hii itataoa imani  kwa wawekezaji , kuweka biashara zao katika kila pembe ya nchi. Tuko katika ujenzi wa bwawa la kuzalisha umeme la Mwl. Nyerere  linalogharimu  3$ Billioni na likitizamiwa kuzalisha Megawat 2000 ambazo zitataoa unafuu na kuhakaikisha upoatikanaji wa nishati ya umeme kwa wawekezaji.

Pia tunajenga Reli ya umeme ya SGR kutoka Dar es salaam, ikuinganisha Uganda, Rwanda, Burundi,na DRC. Reli hii itaongeza ufanisi katika  usafirishaji  na kupunguza gharama za usafirishaji kwa asilimia 40%.

Ofisi za Kanda kurahisha Uwekezaji

Kituo cha Uwekezaji Tanzania kimeanzisha ofisi tano za kanda kwa ajili ya kuwasaidia wawekezaji walioko mikoa ya jirani kupata huduma za TIC bila ya kwenda Dar es Salaam. Ofisi za kanda ziko Kilimanjaro (Kanda ya Kaskazini), Mwanza (Kanda ya Ziwa), Dodoma (Kanda ya Kati) Mbeya (Kanda ya Nyanda za Juu Kusini), na Kanda ya Mashariki (Dar-es-salaam).

Ofisi za Kanda zina jukumu la kusaidia wawekezaji kupata vibali, vibali na leseni zote muhimu wanazohitaji ili kuanzisha biashara zao. Ofisi za kanda pia zina jukumu la msingi katika kukuza fursa za uwekezaji katika mikoa na pia kushauri mamlaka za kikanda katika masuala yanayohusiana na kukuza na kuwezesha uwekezaji.

Huduma za matunzo pia hutolewa kwa wawekezaji katika Mikoa na Ofisi zetu za Kanda, ambapo hatua za haraka za changamoto zinazoikabili miradi hutolewa na taasisi za Serikali chini ya uratibu wa watumishi wa TIC Kanda. Ofisi ya Kanda pia hujishughulisha na ufuatiliaji na tathmini ya miradi iliyosajiliwa iliyoko katika mikoa ya mamlaka.

Uundaji endelevu wa Benki ya Ardhi kwa ajili ya uwekezaji ni muhimu kwa juhudi za kukuza na kuwezesha uwekezaji, kwa hiyo ofisi za kanda za TIC ziko mstari wa mbele katika jitihada hii, zikifanya kazi kwa karibu na mamlaka za mikoa ili kuanzisha benki ya ardhi kwa ajili ya shughuli maalum za uwekezaji katika mikoa.

Idadi ya Ofisi za Kanda za Kituo cha Uwekezaji Tanzania imeongezeka na kufikia tano (5) kufuatia kuzinduliwa kwa Ofisi moja (1) Mpya ya Kanda. Upanuzi wa mtandao wa ofisi za kanda unalenga kusogeza huduma za TIC karibu na wananchi na kuimarisha utoaji wa huduma.

Ofisi ya Kanda ya Nyanda za Juu Kusini (SHZ) ina jukumu la kuratibu na kutekeleza shughuli zote za utangazaji za kituo, kutoa huduma za kuwezesha uwekezaji, uratibu wa tafiti na ushirikiano wa uwekezaji pamoja na uhusiano na taasisi zote za Serikali na binafsi katika masuala yote yanayohusiana na uwekezaji ndani ya mkoa.

Shughuli za ofisi ya kanda ni pamoja na kuandaa na kusimamia matukio ya utangazaji kama vile maonyesho, vikao na Mahusiano ya Umma; Kupokea na kuchambua maombi mapya ya vyeti vya motisha; Utambuzi wa fursa za uwekezaji; Kusaidia wawekezaji kupata leseni na vibali mbalimbali; Kutafuta na kuweka kumbukumbu taarifa za ardhi kwa ajili ya uwekezaji; Ufuatiliaji na tathmini ya miradi iliyosajiliwa iliyoko katika mikoa ya mamlaka; Kuandaa hatua za utatuzi wa matatizo; Uratibu wa tafiti za uwekezaji; kutoa mashauriano ya uwekezaji, Kuandaa programu za uhusiano wa SMEs na utoaji wa huduma za matunzo.

Mpangilio