Maji

Muhtasari

Maji ni muhimu kwa maisha na kudumisha mazingira, na yanatoa mchango mkubwa katika maendeleo ya uchumi wa Tanzania. Maji yanagusa nyanja zote za maisha yakiwemo nyumbani, kilimo, mifugo, uvuvi, viwanda, wanyamapori, nishati, michezo na burudani na shughuli nyingine za kiuchumi na kijamii. Kwa kuzingatia umuhimu wa maji kwa maisha ya watu, Wizara ina mfumo wa kitaasisi kwa ajili ya huduma ya maji, utaratibu wa mifereji ya maji machafu na usafi / udhibiti wa afya, kwa kutenganisha kati ya maji  mijini na mifereji ya maji machafu na huduma za maji vijijini.

Kwa upande mwingine Wizara ina wajibu wa kufuatilia ubora wa vyanzo vya maji na kushiriki kwenye shughuli zinazohusiana na kudhibiti uchafuzi wa vyanzo vya maji unaofanywa na maabara ya ubora wa maji 16 na usimamizi wa Rasilimali ya maji unaofanywa na mabonde ya Maji Tisa. Sehemu hii inaeleza kwa muhtasari shughuli na huduma zinazotolewa na wizara ikiwemo kusanifu na kujenga mifumo ya usambazaji wa maji na kusanifu na kuchimba Visima au Visima vya shimo.

 

Huduma za Majisafi na majitaka Mijini

Program ya Usambazaji maji mijini ilianzishwa mwaka 1997 kupitia Akaunti Maalum chini ya Sheria ya Hazina na Ukaguzi ya mwaka 1961 kufuatia Sheria ya Miundombinu ya Maji Sura ya 281, Masharti ya Nyongeza ya mwaka 1997 iliyoipa dhamana ya Wizara inayohusika kuanzisha asasi zinazojitegemea zinazoitwa Mamlaka za Maji Safi na Maji Taka Mijini.  Kwa lengo la kuimarisha usambazaji wa huduma ya maji na mfumo wa maji machafu Mijini ambako huduma hiyo imekawilishwa kutokana na ongezeko kubwa la watu na kupanuka kwa kaya isiyowiana na mtandao wa maji.

Katika Sheria ya Miundombinu ya Maji, Sura ya 281 ya mwaka 1997 (marekebisho) ilianzisha Mamlaka ya Maji Safi na Maji Taka Mikoani isipokuwa Mamlaka ya Maji na Mfumo wa Maji Machafu ya Dar es Salaam (DAWASA) inayosambaza maji Dar es Salaam, Kibaha, na Bagamoyo iliyoanzishwa tarehe 1 Januari, mwaka 1998, Mamlaka nyingine iliyoanzishwa baadaye ni Mamlaka ya Maji Safi na Maji Taka ya Babati, mwaka 2003.

 

Ubora wa Maji

Wizara ya Maji kwa kupitia Idara ya Ubora wa Maji ina wajibu wa kufuatilia ubora wa vyanzo vya maji na kushiriki katika shughuli zinazohusu udhibiti wa uchafuzi wa vyanzo vya maji.  Idara hiyo ina mtandao wa maabara za ubora wa maji nchini.Maabara hizi zipo Arusha, Bukoba, Dar es Salaam, Dodoma, Iringa, Kigoma, Mbeya, Morogoro, Mtwara, Mwanza, Musoma, Singida, Shinyanga, Songea, Sumbawanga na Tanga.  Idara hiyo pia inafanya uchambuzi wa Kemikali za kutibu maji ili kubaini ubora wake kama unatimiza viwango. Sehemu hii inakupa mawasiliano muhimu ya maabara  za maji zilizotajwa hapo juu zilizopo nchini kwa ajili ya kupima ubora wa maji.

Maabara ya Ubora wa Maji Bonyeza hapa

Wakala wa Uchimbaji Visima na Ujenzi wa Mabwawa

Wakala ya Kuchimba Visima na Kujenga Mabwawa-(DDCA) ni wakala ya serikali iliyoanzishwa kwa mujibu wa Sheria ya Wakala za Serikali Nam. 30 ya mwka 1997. DDCA inafanya kazi chini ya Wizara ya majina ilizinduliwa  tarehe  26, Mach, 1999. Wakala hii inatoa huduma za upembuzi wakinifu, usanifu na ujenzi wa mabwawa, usanifu na ujenzi wa mifumo ya usambazaji maji, usanifu na uchimbaji wa visima vya kina kirefu. Pia inatoa ushauri wa kiufundi na ushauri mwingine wowote kwa uendelevu wa mradi.

DDCA ina ofisi 5 za kanda nchini kote, ambazo ni kanda ya mashariki, kanda ya magharibi zenye makao yake makuu Dar es Salaam, Dodoma, Arusha, Mwanza na Sumbawanga, kwa mfuatano huo. Kwa taarifa zaidi, tembelea tovuti ya Drilling and Dam Construction Agency

Bohari Kuu ya Maji

Bohari Kuu ya Maji ilianzishwa mwaka 1973 kwa Sheria ya Bunge, kifungu 17(1) na kifungu cha Hazina 17(3) cha Sheria ya Ukaguzi wa Hazina ya Julai, mwaka 1961 kwa lengo la kuhifadhi na kusambaza vifaa vinavyohusiana na maji kwa ajili ya kuhudumia sekta ya maji hasa kwa jamii badi ni muhimu sana na inahitaji msukumo wa umma.  Bohari Kuu ya Maji inatoa huduma kwa miradi ya maji ya Mijini na Vijijini na wadau wengine wa sekta ya maji.  Bohari Kuu ya Maji iko Boko, Wilaya ya Kinondoni karibu na eneo la  DAWASA /DAWASCOkwenye Barabara ya Bagamoyo.  Kwa maelezo zaidi tembelea Tovuti ya Wizara ya Maji

Mpangilio
Marekebisho ya Lugha
Marekebisho ya Mandhari
Marekebisho ya Maandishi